top of page

Privacyverklaring

Financiële Diensten Mijdrecht, gevestigd aan Bozenhoven 5 3641AB Mijdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als u bij ons een dienst afneemt, hebben we uw  gegevens nodig om ervoor zorgen dat we deze dienst kunnen uitvoeren. Maar we springen altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als u na het lezen van ons privacy beleid vragen heeft, neem dan gerust contact op.

 

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u op deze site. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Contactgegevens:

Bozenhoven 5
3641AB Mijdrecht
0297-273037
www.fdmijdrecht.nl

Michiel Vergeer is de Functionaris Gegevensbescherming van Financiële Diensten Mijdrecht. Hij is te bereiken via het contactformulier op deze site.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Financiële Diensten Mijdrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Indien bezoek aan onze website/online maken van afspraak

 

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- Email-adres

- Adresgegevens

- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

- Internetbrowser en apparaattype

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Financiële Diensten Mijdrecht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Burgerservicenummer (BSN)

- Inkomensgegevens

- Bankrekening nummer

- Hypotheekgegevens

- Verzekeringsgegevens

- Geboorteplaats
- Geboortdatum   

- Woningwaardes   

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Financiële Diensten Mijdrecht verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor een financierings- of verzekeringsaanvraag.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Financiële Diensten Mijdrecht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Financiële Diensten Mijdrecht) tussen zit. Financiële Diensten Mijdrecht gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • HypotheekBond 

  • Findesk Advies

  • Office 365

  • Websites/portalen van derden

    • Applicaties van verzekeringsmaatschappijen

    • Applicaties van hypotheekverstrekkers

    • NWWI (portaal voor officiële woningtaxaties)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Financiële Diensten Mijdrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren minimaal de wettelijke bewaartermijn volgens de richtlijnen van AFM.

Delen van persoonsgegevens met derden

Financiële Diensten Mijdrecht deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Financiële Diensten Mijdrecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Financiële Diensten Mijdrecht uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Financiële Diensten Mijdrecht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Financiële Diensten Mijdrecht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Pixel: Facebook

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Financiële Diensten Mijdrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Michiel Vergeer via het contactformulier op deze site. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Financiële Diensten Mijdrecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Financiële Diensten Mijdrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming Michiel Vergeer via het contactformulier op deze site.

Aangepast op 01-12-2021

bottom of page